Realizacja programu czytelniczego „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury” – przedszkole.

Realizacja programu czytelniczego „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury” – przedszkole.

W roku szkolnym 2020/2021 nasze Przedszkole po raz kolejny przystąpiło do realizacji projektu: „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”, organizowanym przez wydawnictwo MAC. Realizacja tego projektu posłuży przede wszystkim rozwojowi czytelnictwa u dzieci, ale także rozwijaniu kompetencji kluczowych dzieci. Kompetencje kluczowe rozwija się bowiem w perspektywie uczenia

Organizacja zajęć – od 18.01.2021r.

W związku z nowelizacją ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI I NAUKI zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r.

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego absolwenta.

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego absolwenta.

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego absolwenta technikum Macieja Ziółkowskiego. Odszedł w dniu 12 stycznia 2021 roku. Był zawodnikiem klubu sportowego niesłyszących SPRINT Sławno. Uprawiał lekkoatletykę – skok wzwyż oraz brał udział w konkurencjach sprinterskich. Był wielokrotnym Mistrzem Polski Niesłyszących oraz medalistą Mistrzostw Europy Niesłyszących.

Rodzinie, Przyjaciołom, znajomym i wszystkim najbliższym składamy wyrazy współczucia i  szczere kondolencje.

FERIE ZIMOWE            04.01. – 17.01.2021r.

FERIE ZIMOWE 04.01. – 17.01.2021r.

                            W tym roku szkolnym 2020/2021, ze względu na panującą sytuację epidemiczna związaną z COVID-19 ferie zimowe będą odbywały się jednocześnie na terenie całego kraju w terminie od 4 do 17 stycznia 2021r.

Rekomenduje