QUIZ WIEDZY O WODZIE – IV ETAP PROJEKTU „ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM” w klasach 1-3SP

QUIZ WIEDZY O WODZIE – IV ETAP PROJEKTU „ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM” w klasach 1-3SP

W ramach realizacji projektu „Zdrowo jem, więcej wiem”, którego organizatorem jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska w miesiącu marcu został przeprowadzony jego IV etap.

Po przeprowadzeniu zajęć na podstawie scenariusza „Źródło życia i zdrowia – woda” został zorganizowany „Quiz wiedzy o wodzie”, którego zadaniem było utrwalenie wiadomości dotyczących wody i jej znaczenia dla człowieka. Uczniowie wykazali się dużą wiedzą na ten temat i wszyscy uznani zostali ekspertami do spraw picia wody.

 

Klasy I-III SP zrealizowały III etap projektu organizowanego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska pt. „Źródło życia i zdrowia- woda!”.

Klasy I-III SP zrealizowały III etap projektu organizowanego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska pt. „Źródło życia i zdrowia- woda!”.

Uczniowie klas I-III SP zrealizowali kolejny III etap projektu organizowanego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska. W każdej klasie odbyły się zajęcia pt. „Źródło życia i zdrowia- woda!”. Uczniowie dyskutowali na temat roli i znaczenia wody w życiu człowieka, zwierząt i roślin. Zajęcia miały na celu: zebranie i uporządkowanie informacji na temat

Pożegnanie zimy, powitanie wiosny w przedszkolu i w klasach 1-3SP – 19.03.2021r.

Pożegnanie zimy, powitanie wiosny w przedszkolu i w klasach 1-3SP – 19.03.2021r.

Marzec kończy zimę i zwiastuje wiosnę. I właśnie w przeddzień astronomicznej wiosny 19 marca 2021r. przedszkolaki i uczniowie klas młodszych ze SOSW dla DMN w Sławnie kultywowały obrzęd pożegnania zimy. Dzieci przemaszerowały kolorowym korowodem z Marzanną i wiosennym gaikiem. Wesoło wymachiwały barwnymi wstążkami grały na instrumentach. W parku nad rzeką

II etap projektu Fundacji BOŚ „Zdrowo jem, więcej wiem!”

II etap projektu Fundacji BOŚ „Zdrowo jem, więcej wiem!”

Podczas realizacji I etapu projektu dzieci poznały Piramidę Zdrowia. Sposobem na utrwalenie wiadomości z zakresu zasad zdrowego odżywiania było wykonanie rysunku lub pracy plastyczno–technicznej.

Dzieci mogły pracować indywidualnie, w parach lub grupach. Praca mogła być wykonana dowolną techniką z wybranych materiałów. Wszyscy mogli korzystać z pomocy rodziców, jeśli prace były wykonywane w domu lub z pomocy nauczyciela, kiedy prace były wykonywane w szkole.

Drogą głosowania przeprowadzono wybór najładniejszej Piramidy, każdy uczeń mógł oddać tylko jeden głos.

Konkurs wygrała uczennica kl. II SPU Gabriela Szczęch. Serdecznie gratulujemy.

 

Zdrowo jem, więcej wiem! – kl. 1-3SP

Zdrowo jem, więcej wiem! – kl. 1-3SP

Klasy I – III SP przystąpiły do realizacji projektu BOŚ „ Zdrowo jem, więcej wiem!”.
Cały projekt składa się z V etapów. W ramach realizacji I etapu odbyły się zajęcia pt.„ Piramida zdrowia ucznia”.
Miały one na celu:
  1. Zapoznać dzieci z Piramidą Zdrowia – pożądanym modelem zdrowego żywienia.
  2. Nauczyć dzieci: krytycznej oceny własnego sposobu odżywiania i zachowań oraz wyboru właściwych produktów do spożycia.
    Oprócz zajęć teoretycznych odbyły się również zajęcia praktyczne, w czasie, których dzieci spożyły sporą porcję witamin.
Światowy Dzień Kota

Światowy Dzień Kota

             W ramach współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną uczniowie klas I – IIIISP przygotowali piękne prace  na wystawę plastyczną z okazji Światowego Dnia Kota.