WIEMY CO JEMY – 09.06.2021r.

WIEMY CO JEMY – 09.06.2021r.

                      W środę, 09.06.2021r, w klasie 2a SPdP odbyła się ciekawa lekcja na temat „Jedzmy zdrowo- piramida zdrowego odżywiania”. Podczas lekcji uczniowie mogli zapoznać się z takimi pojęciami jak: zdrowe odżywianie. Poznać poszczególne grupy

KONKURS ŁADNEGO CZYTANIA W KL.1-3SP – 02.06.2021R.

KONKURS ŁADNEGO CZYTANIA W KL.1-3SP – 02.06.2021R.

        2 czerwca 2021r. w naszym Ośrodku odbył się konkurs ładnego czytania dla klas I – III SP. Celem konkursu była popularyzacja książek i czytelnictwa oraz znajdujących się w zbiorach biblioteki szkolnej książek dla dzieci, wyrabianie nawyku czytania jako formy spędzania wolnego czasu i uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

Podczas konkursu uczestnicy czytali fragment tekstu wybrany przez organizatorów. Jury brało pod uwagę tempo, technikę oraz poprawność czytania.

Mistrz ładnego czytania został wyłoniony w klasie I, II oraz III. Wszystkim uczestnikom gratulujemy odwagi i zdobytych umiejętności pięknego czytania.

 

QUIZ WIEDZY O WODZIE – IV ETAP PROJEKTU „ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM” w klasach 1-3SP

QUIZ WIEDZY O WODZIE – IV ETAP PROJEKTU „ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM” w klasach 1-3SP

W ramach realizacji projektu „Zdrowo jem, więcej wiem”, którego organizatorem jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska w miesiącu marcu został przeprowadzony jego IV etap.

Po przeprowadzeniu zajęć na podstawie scenariusza „Źródło życia i zdrowia – woda” został zorganizowany „Quiz wiedzy o wodzie”, którego zadaniem było utrwalenie wiadomości dotyczących wody i jej znaczenia dla człowieka. Uczniowie wykazali się dużą wiedzą na ten temat i wszyscy uznani zostali ekspertami do spraw picia wody.

 

Klasy I-III SP zrealizowały III etap projektu organizowanego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska pt. „Źródło życia i zdrowia- woda!”.

Klasy I-III SP zrealizowały III etap projektu organizowanego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska pt. „Źródło życia i zdrowia- woda!”.

Uczniowie klas I-III SP zrealizowali kolejny III etap projektu organizowanego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska. W każdej klasie odbyły się zajęcia pt. „Źródło życia i zdrowia- woda!”. Uczniowie dyskutowali na temat roli i znaczenia wody w życiu człowieka, zwierząt i roślin. Zajęcia miały na celu: zebranie i uporządkowanie informacji na temat

Pożegnanie zimy, powitanie wiosny w przedszkolu i w klasach 1-3SP – 19.03.2021r.

Pożegnanie zimy, powitanie wiosny w przedszkolu i w klasach 1-3SP – 19.03.2021r.

Marzec kończy zimę i zwiastuje wiosnę. I właśnie w przeddzień astronomicznej wiosny 19 marca 2021r. przedszkolaki i uczniowie klas młodszych ze SOSW dla DMN w Sławnie kultywowały obrzęd pożegnania zimy. Dzieci przemaszerowały kolorowym korowodem z Marzanną i wiosennym gaikiem. Wesoło wymachiwały barwnymi wstążkami grały na instrumentach. W parku nad rzeką

II etap projektu Fundacji BOŚ „Zdrowo jem, więcej wiem!”

II etap projektu Fundacji BOŚ „Zdrowo jem, więcej wiem!”

Podczas realizacji I etapu projektu dzieci poznały Piramidę Zdrowia. Sposobem na utrwalenie wiadomości z zakresu zasad zdrowego odżywiania było wykonanie rysunku lub pracy plastyczno–technicznej.

Dzieci mogły pracować indywidualnie, w parach lub grupach. Praca mogła być wykonana dowolną techniką z wybranych materiałów. Wszyscy mogli korzystać z pomocy rodziców, jeśli prace były wykonywane w domu lub z pomocy nauczyciela, kiedy prace były wykonywane w szkole.

Drogą głosowania przeprowadzono wybór najładniejszej Piramidy, każdy uczeń mógł oddać tylko jeden głos.

Konkurs wygrała uczennica kl. II SPU Gabriela Szczęch. Serdecznie gratulujemy.