Technikum

W Technikum przygotowujemy uczniów do pracy w zawodzie:
technik żywienia i usług gastronomicznych

W trakcie czteroletniej nauki uczniowie zdobywają dwie kwalifikacje: K1, K2
K1. T6. – Sporządzanie potraw i napojów
K2. T.15 – Organizacja żywienia i usług gastronomicznych


Nauka kończy się uzyskaniem tytułu technika oraz możliwością zdania egzaminu dojrzałości,  jednocześnie przygotowuje do dalszego kształcenia.
Zajęcia praktyczne organizuje szkoła.
W zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych uczniowie zdobędą wiele umiejętności:
• rozróżniania surowców, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych stosowanych w produkcji gastronomicznej.
• przestrzegania zasad racjonalnego wykorzystania surowców;
• przestrzegania zasad gospodarki odpadami;
• przestrzegania zasad racjonalnego żywienia;
• posługiwania się instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji gastronomicznej;
• rozróżniania maszyn, urządzeń i sprzętów stosowanych w produkcji gastronomicznej oraz ich podzespołów;
• określania zagrożeń, które mają wpływ na jakość i bezpieczeństwo żywności;
• stosowania programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań
Absolwent tej szkoły może znaleźć zatrudnienie:
• we wszystkich typach zakładów gastronomicznych: restauracjach, barach, kawiarniach, stołówkach na terenie Polski i Uni Europejskiej.
• prowadzić własną działalność gospodarczą;
• fachowo i kompleksowo obsługiwać zleceniodawcę, organizować bale, wesela;
• organizować żywienie zbiorowe: bufety, stołówki, bary.

Zapewniamy:

  • wykwalifikowaną kadrę, z dużym doświadczeniem oraz pasją życiową.
  • nowocześnie wyposażone pracownie do nauki zawodu 
  • pomoc specjalistów: każdy uczeń objęty jest dodatkowymi zajęciami rewalidacyjnymi lub terapeutycznymi
  • możliwość udziału w projekcie unijnych
  • w dodatkowych zajęciach dydaktycznych,
  • w warsztatach kulinarnych, cukierniczych, w konkursach zawodowych oraz wycieczkach zawodoznawczych
  • bezpłatne podręczniki
  • internat do dyspozycji uczniów spoza Sławna lub w trudnej sytuacji rodzinnej

Koło kelnerskie

Praktyki zawodowe w kuchni naszego Ośrodka

Praktyki zawodowe w pracowni kelnerskiej

Zajęcia w pracowni