Wczesne Wspomaganie

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Małego Dziecka działa w Ośrodku od 2010r. Obecnie mamy pod opieką 25 dzieci w wieku od 2 do 9 lat.


Każdemu dziecku zapewniamy fachową pomoc i indywidualne podejście. Cieszymy się z jego, choćby najmniejszych sukcesów; pocieszamy i wspieramy w chwilach niepowodzeń.
Wspieramy rodziców w codziennym trudzie wychowania ich dzieci. A oni doceniają nasze wysiłki. Z roku na rok jest nas coraz więcej. Do naszej placówki trafiają dzieci nie tylko z naszego miasta , ale również z okolicznych miejscowości oddalonych nawet o 20 km.

W ciągu ostatnich lat fachową pomoc terapeutyczną otrzymało wiele dzieci, m.in.
z autyzmem, zespołem Downa, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym,
Mózgowym Porażeniem Dziecięcym, Zespołem DiGeorge’a , encefalopatią i wieloma innymi deficytami psychoruchowymi.

W naszej placówce zajęcia prowadzą oligofrenopedagodzy, surdopedagodzy, tyflopedagog, neurologopeda , terapeuta Integracji Sensorycznej.

Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem różnorodnych metod i technik np.: Metodą Dobrego Startu, Metodą symultaniczno-sekwencyjną prof. J. Cieszyńskiej, Metodą Weroniki Sherborne, Programem Knillów, metodą behawioralną oraz elementy metody werbo-tonalnej. W pracy logopedycznej wykorzystywane są różnego typu masaże sfery orofacjalnej oraz terapie wg S. Masgutowej: terapia taktylna, integracja odruchów ustno -twarzowych, wzrokowo-słuchowych.

Mamy do dyspozycji sale, w których odbywają się zajęcia pedagogiczne
i logopedyczne wyposażone w szereg pomocy dydaktycznych.

Do zajęć integracji sensorycznej jest obszerna sala z szeregiem przyrządów, materacy i pomocy dydaktycznych.

Posiadamy też Salę Doświadczania Świata to:

– magiczne miejsce dla wszystkich dzieci, w którym prowadzone są zajęcia z wykorzystaniem różnorodnych, zmieniających się bodźców (światła, dźwięku i elementów dźwiękowych, zapachów, kolorów, kształtów i tekstur) pobudzających ciekawość, rozwijających integrację sensoryczną oraz proces poznawczy.

– azyl, w którym udaje nam się zapewnić dzieciom poczucie bezpieczeństwa, zmniejszyć poziom lęku, zwiększyć chęć do nawiązywania kontaktów z otoczeniem, uzyskać stan odprężenia, wyciszenia i relaksu, tak potrzebnego w skutecznej edukacji tych dzieci.

Nasza dyrekcja i terapeuci nie ustają w wysiłkach, aby oferta wsparcia terapeutycznego była coraz ciekawsza i jeszcze bardziej zindywidualizowana. Podnoszą swoje kwalifikacje i na przekór wszelkim trudnościom podejmują próby pozyskania środków na nowe terapie i zakup doposażenia. Rozwijamy się i chcemy być coraz lepsi.

 

WAŻNY KOMUNIKAT

Szanowni Rodzice Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sławnie zawiadamia, iż w porozumieniu i za zgodą Organu Prowadzącego działając na podstawie paragrafu 18 ust.2 Rozporządzenia [...]