Organizacja zajęć – od 18.01.2021r.

W związku z nowelizacją ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI I NAUKI zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r.

26 maja Dzień Matki

Przedszkolaki składają życzenia swoim Mamom i dedykują piosenkę  Piosenka dla Mamy i Taty

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=r36Vy6vgZxM (dostęp: 26.05.2020; godz. 11:00

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ BIBLIOTEKARZA I BIBLIOTEK – 08.05.2020r.

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ BIBLIOTEKARZA I BIBLIOTEK – 08.05.2020r.

Już po raz 35. obchodzimy dziś Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Święto to zostało zainicjowane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich i od wielu lat rozpoczyna Tydzień Bibliotek. To czas symbolizujący pracę bibliotekarzy i święto refleksji o tożsamości bibliotek i ich roli w budowaniu dziedzictwa kulturowego. 

Wszystkim osobom korzystającym z biblioteki życzymy, by jak najczęściej ją odwiedzały w poszukiwaniu dobrych książek, ciekawych bohaterów, nieznanych jeszcze wrażeń i interesujących wydarzeń w bibliotece.

Pani Eli, naszej bibliotekarce, życzymy wszelkiej pomyślności, satysfakcji, pogody ducha oraz zadowolenia na co dzień.

1 MAJA ŚWIĘTO PRACY – 01.05.2020r.

1 MAJA ŚWIĘTO PRACY – 01.05.2020r.

Święto Pracy to międzynarodowe święto klasy robotniczej, które obchodzone jest rokrocznie 1 maja, począwszy od 1890 roku. W Polsce Święto Pracy jest świętem państwowym od 1950. Wprowadzone zostało przez II Międzynarodówkę w celu upamiętnienia

Śmierć naszej Koleżanki, emerytowanej nauczycielki Heleny Rudnickiej

Śmierć naszej Koleżanki, emerytowanej nauczycielki Heleny Rudnickiej

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej Koleżanki, emerytowanej nauczycielki Heleny Rudnickiej. Zmarła 27 kwietnia 2020r. Helena była wieloletnią nauczycielką dzieci niesłyszących w sławieńskim Ośrodku. W SOSW pracowała w latach 1975 - 2004. Swoim uczniom poświęcała każdą wolną chwilę, co owocowało licznymi sukcesami podopiecznych w olimpiadach i konkursach. Za swoją pracę dydaktyczną była wielokrotnie doceniana i nagradzana.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się dnia 29.04.2020r. przy grobie na cmentarzu w Sławnie.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim składają pracownicy i wychowankowie SOSW.