Dokumenty

STATUT_SOSW_(2018_wrzesień)

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH NA TERENIE OŚRODKA

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY SOSW dla DMN w SŁAWNIE NA ROK SZKOLNY 2018-2019

Podanie o przyjęcie do internatu

Wniosek o przyjecie na wczesne wspomaganie rozwoju

Wniosek o przyjęcie do gimnazjum

Wniosek o przyjęcie do przedszkola

Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej

Wniosek o przyjęcie do szkoły przysposabiającej do pracy

Wniosek o przyjęcie do technikum

Wniosek o przyjęcie do Branżowej Szkoły I Stopnia