Dokumenty

Statut SOSW 2017

Podanie o przyjęcie do internatu

Wniosek o przyjecie na wczesne wspomaganie rozwoju

Wniosek o przyjęcie do gimnazjum

Wniosek o przyjęcie do przedszkola

Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej

Wniosek o przyjęcie do szkoły przysposabiającej do pracy

Wniosek o przyjęcie do technikum

Wniosek o przyjęcie do zasadniczej szkoły zawodowej 

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

PLAN REALIZACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO DLA PRZEDSZKOLA 2017-2018

PLAN REALIZACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO DLA KLAS ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ, TECHNIKUM, SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA 2017-2018

PLAN REALIZACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO DLA KLAS SPdP 2017-2018

PLAN REALIZACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO DLA KLAS IV-VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ 2017-2018

PLAN REALIZACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ 2017-2018

PLAN REALIZACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO DLA KLAS GIMNAZJUM U 2017-2018

PLAN REALIZACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO DLA KLAS GIMNAZJUM 2017-2018

Wniosek o duplikat świadectwa szkolnego

Wniosek o przyjęcie do Branżowej Szkoły I Stopnia