Dokumenty

Statut SOSW (listopad 2019r.)http://oswslawno.com/wp-content/uploads/2019/11/statut_SOSW_2019_listopad_2019-1.pdf

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH I NADZWYCZAJNYCH NA TERENIE SOSW dla DMN w SŁAWNIE

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY SOSW DMN W SŁAWNIE NA ROK SZKOLNY 2019-2020

Regulamin-biblioteki-1.odt

Podanie o przyjęcie do internatu

Wniosek o przyjecie na wczesne wspomaganie rozwoju

Wniosek o przyjęcie do gimnazjum

Wniosek o przyjęcie do przedszkola

Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej

Wniosek o przyjęcie do szkoły przysposabiającej do pracy

Wniosek o przyjęcie do technikum

Wniosek o przyjęcie do Branżowej Szkoły I Stopnia