Dziennik Librus

Każdy z uczniów i rodzice, otrzymają podczas pierwszego spotkania w szkole swój indywidualny login i hasło startowe. Przy pierwszym logowaniu system będzie wymagał zmiany hasła na własne. Te dane będą potrzebne, aby uzyskać dostęp do swoich danych w dzienniku elektronicznym Librus.

PAMIĘTAJ! Login i hasło przechowuj w bezpiecznym miejscu, aby ochronić je przed dostępem osób niepowołanych. 

Strona logowania dla rodziców i uczniów http://portal.librus.pl/rodzina 

Krótka instrukcja logowania się do dziennika https://portal.librus.pl/rodzina/artykuly/jak-zalogowac-sie-do-systemu-synergia-krotki-przewodnik-1