Informacje o projekcie

 

Projekt “ Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ Kształcenie i Szkolenie Zawodowe
Akcja 1 Mobilność edukacji

 

 

2 -TYGODNIOWE STAŻE ZAWODOWE W IRLANDII

 

Rozpoczynamy nabór chętnych na staż zawodowy, realizowany w ramach projektu „Bliżej Europy” realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci
i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sławnie we współpracy z Your International Training
w Irlandii, finansowanego w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Oferta jest skierowana do pełnoletnich  uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia
i usług gastronomicznych .

Staż trwa dwa tygodnie. Praktyki realizowane w firmach o odpowiednich specjalnościach.  Planowany jest wyjazd jednej grupy w terminie 11-25.10.2017 r. Grupą opiekować się będzie dwóch nauczycieli z naszej szkoły,  jednak uczestnicy stażu będą indywidualnie zakwaterowani
u irlandzkich rodzin, tak, by maksymalnie wykorzystać czas spędzony w środowisku anglojęzycznym.

Wszystkie koszty związane z wyjazdem oraz pobytem w Irlandii (podróż, kieszonkowe wyżywienie, praktyka, przejazdy Irlandii) pokryte są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów.

Deklaracje można pobierać u koordynatora projektu. Wypełnione i podpisane deklaracje należy składać w dwóch egzemplarzach (jeden egzemplarz z potwierdzeniem przyjęcia uczeń zachowuje dla siebie).

Szczegółowych informacji udziela koordynator projektu: p. Zenona Glanc.