INNOWACJE PEDAGOGICZNE

W trosce o odpowiedni rozwój naszych uczniów/wychowanków stale wprowadzamy innowacje pedagogiczne, które wiążą się z procesem nauczania, wychowania i opieki.

Celem innowacji pedagogicznych jest udoskonalenie jakości pracy placówki.

Realizujemy następujące innowacje pedagogiczne:

„W świecie dobrych manier” – 2020 r.

„Sing with me” – 2020 r. 

„Odimienna metoda czytania dr Ireny Majchrzak” – 2020 r.

„Cztery pory roku z witaminami” – 2019/2020 

„Poznajemy zawody i miejsca pracy” – 2019/2020

„Kreatywne rozwijanie wyobraźni i pomysłowości uczniów” – 2019/2020

„Szlachetne zdrowie”  – 2019/2020; 2020/2021

„W zdrowym ciele – zdrowy duch”  – 2019/2020

„Akademia Kulinarna Pomorza i Śląska – Ze Sławna do Lublińca, z Lublińca do Sławna” 2018-2021