Witamy na stronie internetowej Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sławnie.

Działamy już od ponad 50 lat.
Kształcimy dzieci i młodzież niepełnosprawną w różnym wieku. Naszym nadrzędnym celem jest wspieranie wszechstronnego rozwoju wychowanka niepełnosprawnego z uwzględnieniem jego potrzeb, możliwości i okresów rozwojowych.

 

Każdy wychowanek jest dla nas jednakowo ważny, każdemu pomagamy, by mógł odnieść osobisty sukces.
Zapewniamy wychowankom dobre, bezpieczne i przyjazne warunki do nauki i wypoczynku oraz różnorodną
i atrakcyjną ofertę edukacyjną.

Wspieramy rodziców w rozwoju osobowym ich dziecka w wymiarze intelektualnym, zdrowotnym, estetycznym
i moralnym.

Prowadzimy także różne formy działalności integracyjnej, zmierzające do adaptacji wychowanków w środowisku społecznym.

Nasz Ośrodek prowadzi:

  • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;
  • przedszkole;
  • szkołę podstawową;
  • branżowa szkoła I stopnia;
  • szkołę przysposabiającą do pracy;
  • technikum;
  • zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze;
  • internat.