Kontakt

SEKRETARIAT OŚRODKA

Sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku od godziny 7 00 do godziny 15 00.
Zakres spraw dotyczący uczniów i rodziców:

 • przyjmowanie, prowadzenie i wydawanie dokumentacji wychowanków Ośrodka;
 • wydawanie legitymacji;
 • wydawanie zaświadczeń na przejazdy dla rodziców/opiekunów;
 • wystawianie i wydawanie wszelkich zaświadczeń dotyczących uczniów;
 • prowadzenie spraw meldunkowych,
 • naliczanie odpłatności za wyżywienie oraz wydawanie decyzji o wysokości odpłatności za wyżywienie.

  nasz ośrodek

   

  Adres do korespondencji:

  Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
  dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
  76-100 Sławno
  ul. Kopernika 9
  telefon/fax
  59 810 3606
  59 810 3813
  59 810 80 89

  e-mail:
  osw_slawno@onet.pl

  NIP 8391979178

  REGON: 331104170

  Numer rachunku bankowego obowiązującego w SOSW dla DMN

  Wpłaty dotyczące działalności bieżącej – podstawowej
  (za posiłki, duplikaty legitymacji i świadectw)

  Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie

  Nr konta 70 8566 0003 0000 9029 2000 0001