Ośrodek Rehabilitacyjno- Konsultacyjno- Opiekuńczy

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Marii Grzegorzewskie w Sławnie został wskazany do kontynuowania  realizacji zadań wiodącego Ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego dla Powiatu Sławieńskiego w ramach rządowego programu „Za życiem”.

Wiodący ośrodek:

 • udziela rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej ich dziecka oraz jego problemów rozwojowych, a także możliwych form interdyscyplinarnej pomocy;

 • organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. ze zmianami zawartymi w Uchwale nr 189 Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2021r.

 

W ramach pracy Ośrodka proponujemy zajęcia z:

terapeutą Integracji Sensorycznej
– logopedą/neurologopedą
– terapeutą EEGBiofeedback
– pedagogiem specjalnym
– psychologiem
– terapeutą hipoterapii.

 

Warunkiem koniecznym do skorzystania z proponowanych zajęć są:

 1. Wiek dziecka – dzieci od 0 roku życia do czasu podjęcia nauki szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia, u których występują wybrane schorzenia wg ICD–10.

 2. Miejsce zamieszkania na terenie powiatu sławieńskiego.

 3. Posiadanie przynajmniej jednego z poniższych dokumentów:
  –  orzeczenie o niepełnosprawności dziecka
  –  opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju
  –  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
  – zaświadczenie od lekarza stwierdzające zagrożenie niepełnosprawnością lub zaświadczenie od specjalisty stwierdzając niepełnosprawność dziecka
  – zaświadczenie lekarskie stwierdzające stan zdrowia pozwalający na udział dziecka w zajęciach hipoterapii (dla chętnych na zajęcia hipoterapii)

   

Udział w programie jest bezpłatny. Dodatkowe  informacje można  uzyskać w sekretariacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sławnie od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu:  598 10 36 06 w godzinach 700 – 1500.

 • Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju rozpoczną się od września 2022 roku

 • Nabór wniosków w roku 2022 trwa do 31 sierpnia 2022r.

 • Wnioski odstępne są na stronie www Specjalnego Ośrodka szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sławnie, w Sekretariacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sławnie oraz w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sławnie.

Druki do pobrania:

Wniosek o przyjęcie dziecka na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju

Zaświadczenie lekarskie uprawniające do korzystania ze wsparcia WWR

Ustawa z dnia 4 listopada 2016r no wsparciu kobiet w ciąży i rodzin

Regulamin