INFORMACJA

INFORMACJA

WAŻNE DATY:

 

24.06.2022r. (piątek) godz. 8.00 Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego w sali gimnastycznej, a potem spotkania w klasach. Obowiązuje strój galowy.

24.06.2022r. (piątek) godz. 11.00 Rada Pedagogiczna Ośrodka.

 

 

Rok 2022 Rokiem naszej partonki, Marii Grzegorzewskiej.

Rok 2022 Rokiem naszej partonki, Marii Grzegorzewskiej.

Mottem swojego życia i kolejnych pokoleń pedagogów specjalnych, specjalistów pracujących na rzecz osób z niepełnosprawnościami uczyniła słowa „Nie ma kaleki – jest człowiek”.  Kim tak naprawdę była ta niezwykła kobieta? Przyszła na świat w 1887 roku we wsi Wołucza. Chodziła do warszawskiej pensji dla dziewcząt. Później pracowała jako

PRZEGLĄD FORM ARTYSTYCZNYCH PLACÓWEK SPECJALNYCH – 18.05.2022r

PRZEGLĄD FORM ARTYSTYCZNYCH PLACÓWEK SPECJALNYCH – 18.05.2022r

W dniu 18.05.2022 roku odbył się I Przegląd Form Artystycznych Placówek Specjalnych. Organizowany przez nasz Ośrodek przy współudziale Sławieńskiego Domu Kultury, pod honorowym patronatem Starosty Sławieńskiego. W tym wydarzeniu udział wzięło 7 ośrodków specjalnych: SOSW im. Marynarza Polskiego w Damnicy, SOSW w Koszalinie, SOSW im. Jana Brzechwy w Szczecinku, SOSW

ZAPROSZENIE NA OBCHODY DNIA ZIEMI

ZAPROSZENIE NA OBCHODY DNIA ZIEMI

ZAPROSZENIE

„Zainwestuj w Naszą Planetę”

    Serdecznie zapraszamy na wydarzenia związane z obchodami DNIA ZIEMI, które odbędą się w naszym Ośrodku:

21.04.2022r. (czwartek), godz. 9.00 w auli: przedszkole, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze i klasy I-III SP wezmą udział w warsztatach tematycznych;

– 22.04.2022r. (piątek), godz. 10.20 w auli: klasy IV-VIII SP, I-III SPdP i I-III BSI wezmą udział w apelu;

22.04.2022r. (piątek), teren miasta Sławna: przedszkole, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze i klasy I-III SP wezmą udział w happeningu.

Powrót do szkoły 14. lutego 2022

Po feriach, tj. 14. lutego 2022, uczniowie wracają do nauki stacjonarnej w Ośrodku. Zajęcia będą odbywały się stacjonarnie w Ośrodku, według planu lekcji. 

O wszelkich zmianach będę informować Państwa na bieżąco.

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej Koleżanki, emerytowanej nauczycielki Gabrieli Gierczuk.

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej Koleżanki, emerytowanej nauczycielki Gabrieli Gierczuk.

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że po chorobie zmarła nasza Koleżanka, Gabriela Gierczuk.

Pani Gabriela pracowała, jako wychowawca internatu, w SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w latach 1993 – 2020.

Swoim podopiecznym poświęcała każdą wolną chwilę. Zarażała wychowanków optymizmem. Za swoją pracę była doceniana i wyróżniana.

Ceremonia Pogrzebowa odbędzie się 11.12.2021r. (sobota) o godz. 12.00 na sławieńskim cmentarzu.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim składają pracownicy i wychowankowie SOSW.

WYTYCZNE MEiN, MZ i GIS dotyczące reżimu sanitarnego – przypomnienie

WYTYCZNE MEiN, MZ i GIS dotyczące reżimu sanitarnego – przypomnienie

 

  1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.

  2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. W drodze

POMAGAMY

POMAGAMY

Szanowni Państwo,

informuję, że dotychczasowa ogólnopolska infolinia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów POMAGAMY (800 800 605) od 1 listopada br. zastąpiona została telefonem zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Nowy bezpłatny numer, pod którym dzieci i młodzież będą mogły otrzymać wsparcie psychologiczne,

Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu

W Biuletynie Informacji Publicznej ukazało się ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na montaż platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sławnie 

Link do BIP http://sosw.slawno.ibip.pl/public/

WAŻNA INFORMACJA 06.11.2020 r.

WAŻNA INFORMACJA 06.11.2020 r.

Dyrekcja Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sławnie informuje, że zgodnie z nowelizacją rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 do 29 listopada 2020r. przedłuża się naukę zdalną

Informacja o zdalnym nauczaniu od 26. Października 2020r.

Informacja o zdalnym nauczaniu od 26. Października 2020r.

Dyrekcja Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sławnie informuje, że zgodnie z komunikatem Departamentu Informacji i Promocji Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 23 października 2020r. uczniowie klas IV – VIII szkół podstawowych, a także wszystkich klas szkół ponadpodstawowych w okresie od 26 października 2020r

WAŻNA INFORMACJA

WAŻNA INFORMACJA

Dyrekcja Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej informuje, że zgodnie z decyzją MEN nauczanie stacjonarne pozostaje w szkołach ponadpodstawowych w  specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych.  W związku z powyższym, uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia, TŻIUG oraz SPdP od poniedziałku 19 października 2020 r. zajęcia dydaktyczne i praktyczne realizują w szkole.

Agnieszka Hryckowian
Dyrektor Ośrodka

INFORMACJE DLA RODZICÓW

INFORMACJE DLA RODZICÓW

Rodzice/opiekunowie prawni uczniów SOSW dla DMN w Sławnie zobowiązani są do zapoznania się z obowiązującymi w placówce procedurami postępowania w czasie pandemii i na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem w SOSW dla DMN w Sławnie.

Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do codziennego uposażania swojego dziecka/podopiecznego w maseczkę ochronną/przyłbicę.

 

Procedura postępowania w czasie pandemii i na wypadek

Spotkanie organizacyjne

Spotkanie organizacyjne

Spotkanie dyrekcji ośrodka z rodzicami odbędzie się 1 września 2020 r. o godz. 10:00 w sali gimnastycznej (wejście od strony boiska).

W drugiej części spotkania,  ok. godz. 11:00 wychowawcy klas przekażą rodzicom do wypełnienia dokumenty (proszę o zabranie swojego długopisu).

W związku z trwającym reżimem sanitarnym, wejście do Ośrodka tylko w maseczce.

 

Dyrektor Ośrodka 

Agnieszka Hryckowian

 

Źródło grafiki: http://www.sp-grywald.vns.pl/witaj-szkolo!,365.html 

(dostęp: 26.08.2020 r.; godz. 14:45)

BIBLIOTEKA SZKOLNA ZAPRASZA…

BIBLIOTEKA SZKOLNA ZAPRASZA…

Kochani uczniowie

Witam wszystkich serdecznie. Wiem, że bardzo tęsknicie już za  szkołą, koleżankami, kolegami, nauczycielami i wychowawcami.

My również za Wami tęsknimy. Brakuje nam rozmów z Wami, Waszych żartów, dowcipów i wspólnego poznawania świata.

Niestety sytuacja związana z koronawirusem zamknęła nas w domach. Czas ten jednak można spędzić  pożytecznie, ciekawie a przede wszystkim bezpiecznie.

Codziennie nowe propozycje ciekawych zadań, zajęć i słuchowisk do wykorzystania w wolnej chwili  znajdziecie w zakładce: BIBLIOTEKA ZAPRASZA

https://wordwall.net/pl/resource/1602546

Z wielkim bólem w sercu i niepogodzeni z tym, co się stało…

Z wielkim bólem w sercu i niepogodzeni z tym, co się stało…

Jak trudno żegnać na zawsze kogoś,
kto jeszcze mógł być z nami …

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarła p. Anna Małachowska długoletnia nauczycielka, której życie zawodowe związane było z Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Sławnie. Zawsze ciepło i serdecznie odnosząca się do swoich wychowanków oraz współpracowników. Wielokrotnie nagradzana. Żegnamy wspaniałego człowieka, panią Annę, która żyła i pracowała wśród nas i z nami.

Rodzinie, Przyjaciołom, znajomym i wszystkim najbliższym składamy wyrazy współczucia i szczere kondolencje.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 30 czerwca 2022r. (czwartek) o godz. 14.30 w Sławnie.

PIKNIK RODZINNY MALUCHÓW

PIKNIK RODZINNY MALUCHÓW

Tradycyjnie podopieczni WWR , zajęć rew-wych i przedszkolaki wraz ze swoimi rodzicami spotkali się na Pikniku Rodzinnym , który był podsumowaniem całorocznej pracy. Dzięki uprzejmości Nadleśnictwa – pani S. Raj , OSP w Żukowie i panu M. Bartosik wszyscy uczestnicy bawili się znakomicie. Dziękujemy.

 

„NARKOTYKI – ZABIJAJĄ POWOLI WYBIERAM ZDROWIE, WYBIERAM ŻYCIE” – I m-ce w Konkursie na małą formę filmową …

„NARKOTYKI – ZABIJAJĄ POWOLI WYBIERAM ZDROWIE, WYBIERAM ŻYCIE” – I m-ce w Konkursie na małą formę filmową …

Miejska Komisja Problemów Alkoholowych w Sławnie, pod patronem Burmistrza Miasta Sławno ogłosiła Konkurs na małą formę filmową o charakterze profilaktycznym „PROFORMA 2022”. Tegorocznym motywem przewodnim było hasło: „NARKOTYKI – ZABIJAJĄ WYBIERAM ZDROWIE, WYBIERAM ŻYCIE”. Konkurs miał na celu promowanie wśród dzieci i młodzieży zdrowego stylu