Gimnazjum

Gimnazjum

  • kształci młodzież z wadą słuchu oraz słyszącą z niepełnosprawnością intelektualną
  • gabinety przedmiotowe wyposażone są w pomoce naukowe oraz sprzęt multimedialny (komputery, tablice interaktywne, projektory, odtwarzacze DVD, mapy, plansze, słowniki, encyklopedie)