Biblioteka

W ośrodku funkcjonuje biblioteka szkolna. Odwiedzający bibliotekę mogą korzystać z bogatego, dostosowanego do kompetencji czytelniczych księgozbioru oraz komputerów z dostępem do szybkiego internetu.
Głównym zadaniem naszej biblioteki jest podnoszenie dostępności kształcenia, poprzez wykorzystywanie nowoczesnych technologii w oświacie.
Biblioteka pełni również funkcję Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM).

http://oswslawno.com/wp-content/uploads/2018/12/Regulamin-biblioteki-1.odt