Szkoła podstawowa

Szkoła Podstawowa

  • kształcimy dzieci z wadą słuchu oraz z innymi niepełnosprawnościami
  • stosujemy następujące metody pracy: praca z książką, wycieczki edukacyjne, gry dydaktyczne i stymulacyjne, metody ośrodków pracy, pokazy, obserwacje, dyskusje.