Szkoła podstawowa

Szkoła Podstawowa

  • kształcimy dzieci z wadą słuchu oraz z innymi niepełnosprawnościami
  • stosujemy następujące metody pracy: praca z książką, wycieczki edukacyjne, gry dydaktyczne i stymulacyjne, metody ośrodków pracy, pokazy, obserwacje, dyskusje.

Autor i administrator witryny: Sławomir Żydowski Pomoc Komputerowa Sławno tel. 515555006