Szkoła Przysposabiająca do Pracy

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

  • przygotowuje młodzież z niepełnosprawnością intelektualną do samodzielnego życia i prawidłowego funkcjonowania w pracy i społeczeństwie.