Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

  • kształci młodzież z wadą słuchu oraz słyszącą z niepełnosprawnością intelektualną w zawodzie kucharz, cukiernik
  • praktyczna nauka zawodu odbywa się w naszym Ośrodku
  • nauka w szkole zawodowej kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodzie.

Autor i administrator witryny: Sławomir Żydowski Pomoc Komputerowa Sławno tel. 515555006