Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

  • kształci młodzież z wadą słuchu oraz słyszącą z niepełnosprawnością intelektualną w zawodzie kucharz, cukiernik
  • praktyczna nauka zawodu odbywa się w naszym Ośrodku
  • nauka w szkole zawodowej kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodzie.