Dni Otwartych Drzwi „Odkryj swój talent”

Dni Otwartych Drzwi „Odkryj swój talent”

W dniach 21-22.XI.2017 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sławnie odbyły się

Dni Otwartych Drzwi pod nazwą „Odkryj swój talent”

Imprezę zorganizowano dla młodzieży klas podstawowych i gimnazjalnych oraz ich rodziców/opiekunów. Pierwszego dnia odbyło się spotkanie z młodzieżą, na którym przeprowadzono zajęcia z zakresu