Zajęcia na strzelnicy

Zajęcia na strzelnicy

12 czerwca 2023 r. uczniowie klasy I BSI oraz I TŻiUG wybrali się na strzelnicę w ramach przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa.  Podczas  wycieczki uczestnicy zapoznali się z  zasadami bezpieczeństwa na  strzelnicy i wydawaniem komend przez osobę prowadzącą strzelanie. Uczniowie mieli możliwość obejrzenia, jak