WAŻNA INFORMACJA 06.11.2020 r.

WAŻNA INFORMACJA 06.11.2020 r.

Dyrekcja Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sławnie informuje, że zgodnie z nowelizacją rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 do 29 listopada 2020r. przedłuża się naukę zdalną

WAŻNE  INFORMACJE

WAŻNE INFORMACJE

16-18.06.2020r. Egzamin ósmoklasisty.

15 -18.06.2020r. Zwrot do biblioteki podręczników i książek (wg harmonogramu):

kl. IV, V, VI SP – 15 czerwca w godz. 8.00 – 12.00
kl. VII i VIII SP – 17 czerwca w godz. 8.00 – 12.00
kl. I-III SP – 18 czerwca w godz. 8.00 – 12.00