Innowacja pedagogiczna w kl. III aa B – English in gastronomy

Innowacja pedagogiczna w kl. III aa B – English in gastronomy

Uczniowie klasy III aa B kontynuują udział w innowacji pedagogicznej pn. „English in gastronomy”, realizowanej przez nauczyciela przedmiotów zawodowych – p. Beatę Kobalczyk i nauczyciela języka angielskiego – p. Justynę Czesnowską.

Celem zajęć jest utrwalanie słownictwa w języku angielskim z zakresu pracy w kuchni, a także:

  • poprawa umiejętności językowych (w zakresie słownictwa gastronomicznego)
  • swobodne