Uczniowie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sławnie na 2-tygodniowych praktykach w Irlandii

Uczniowie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sławnie na 2-tygodniowych praktykach w Irlandii

Uczniowie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sławnie na 2-tygodniowych praktykach w Irlandii

Nasza szkoła od 1 września rozpoczęła pracę nad nowym rocznym projektem „Bliżej Europy” w ramach programu Erasmus+, który otrzymał dofinansowanie 15 148 euro tj. 65 234 pln z projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” finansowanego