Zakończenie roku szkolnego 2015/2016

W dniu 24 czerwca zakończyliśmy rok szkolny. Uroczystość rozpoczął pan dyrektor Krzysztof Galik przypominając nam tegoroczne osiągnięcia. Nagrodził też absolwentów przedszkola, a następnie grupę przedszkolną, która będzie kontynuować naukę w przedszkolu także w przyszłym roku. Kolejno rozdano nagrody za konkursy przedmiotowe i podsumowano współzawodnictwo w szkołach ponadgimnazjalnych