VI SZKOLNY KONKURS WIEDZY CUKIERNICZEJ „KUŹNIA MŁODYCH TALENTÓW”

Konkurs był skierowany do uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej  klasa I, II i III cukiernik.

Celem konkursu było:

  • promowanie utalentowanych uczniów, podniesienie rangi zawodu,
  • zachęcenie młodzieży do dalszego doskonalenia umiejętności zawodowych, umożliwienie uczniom sprawdzenie umiejętności praktycznej i teoretycznej zdobytej podczas nauki zawodu zgodnym z programem