XIII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Kucharskiej w Radomiu

XIII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Kucharskiej w Radomiu

Uczniowie TŻiUG: Piotr Kaźmierczak, Dominik Salachna i Patryk Zabłotny uczestniczyli w XIII Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Kucharskiej w Radomiu, który odbył się w dniach 29-30.03.2019 r.

Celem konkursu było pogłębianie wiedzy gastronomicznej wśród młodzieży z wadą słuchu oraz z innymi niepełnosprawnościami, wymiana doświadczeń i integracja uczestników a także promocja miasta Radom