Wojewódzki Konkurs Matematyczno -Przyrodniczy

7 kwietnia Wiktor, Paweł i Mateusz uczestniczyli w „Wojewódzkich potyczkach matematyczno – przyrodniczych”. Konkurs zorganizowano w Zespole Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima w Stargardzie. Miał on na celu:

– rozwijanie zainteresowań matematycznych i przyrodniczych,

– rozbudzanie myślenia logicznego,

– doskonalenie umiejętności wykorzystywania wiedzy w praktyce,

– kształcenie umiejętności współdziałania

Konkurs Matematyczno-Przyrodniczy

Konkurs Matematyczno-Przyrodniczy

28 marca w naszej placówce odbył się etap praktyczny corocznego Szkolnego Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Uczniowie wykonywali zadania takie jak np. określenie wymiarów prezentu, rozpoznawanie kontynentów na globusie, segregacja śmieci, czy odczytywanie informacji z mapy.

Najlepiej etap praktyczny wykonał Dominik Salachna -wszystkie

Szkolny Konkurs Wiedzy i Umiejętności Matematyczno -Przyrodniczych

16 marca uczniowie Szkoły podstawowej i Gimnazjum tradycyjnie już brali udział w Szkolnym Konkursie Matematyczno –Przyrodniczym. Jest to konkurs dwuetapowy. Najpierw pisali testy, a potem rozwiązywali zadania praktyczne.

Z gimnazjum z części teoretycznej najlepsi byli Patrycja Larwińska i Dariusz Kukuł, a z części praktycznej Dominik Salachna.

Organizatorzy gratulują zwycięzcom