Nasz udział i sukcesy w konkursach plastycznych

W miesiącu maju uczniowie naszego Ośrodka wzięli udział w konkursach plastycznych „Moja mleczna kraina” zorganizowanym przez Agencję Rynku Rolnego, „Wakacje moich marzen” zorganizowanym przez Dom Dziecka w Darłowie oraz „Powiat sławieński -mój punkt widzenia” zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe w Sławnie. Uczestnikami konkursów byli uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum. Przygotowali oni

Sukces w konkursie plastycznym

W ramach przeżywania Jubileuszu parafii pw. WNMP w Sławnie odbył się konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pt. „40 lat parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Sławnie’’ pod patronatem honorowym Burmistrza Miasta Sławna Krzysztofa Frankensteina, ks. proboszcza dr Leszka Szurka i Gościa Niedzielnego -tygodnika katolickiego.

6 maja 2016r. obradowała