Wycieczka zawodoznawcza do piekarni

Wycieczka zawodoznawcza do piekarni

W środę 18 kwietnia  uczniowie ze szkoły zawodowej uczestniczyli w wycieczce zawodoznawczej do piekarni Państwa Jakubowskich w Sławnie. Uczniowie zostali zapoznani ze specyfiką zawodu piekarza, linią technologiczną oraz sprzętem produkcyjnym. Zagadnienia te realizowane są w ramach przedmiotów zawodowych w szkole . Pobyt w piekarni był dla młodzieży cennym doświadczeniem