PRÓBNY EGZAMIN ZAWODOWY

Dnia 12.05.2016 r. uczniowie III klasy TŻiUG i ZSZ mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności podczas próbnego egzaminu zawodowego – w części pisemnej i praktycznej.

Głównym celem próbnych egzaminów zawodowych jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności zdobytych podczas trzyletniej nauki uczniów zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje