Spotkanie z policjantem

  •     W środę, 8 czerwca 2016 r. uczniowie gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej, technikum i szkoły przysposabiającej do pracy w naszym Ośrodku spotkali się z przedstawicielem policji sławieńskiej.

    Celem wspólnych zajęć było przypomnienie zasad bezpiecznego wypoczynku letniego,  a także zasad postępowania podczas spotkania z obcymi