Międzynarodowy Bieg Przełajowy Młodzieży Niesłyszącej i Turniej Tenisa Stołowego

Międzynarodowy Bieg Przełajowy Młodzieży Niesłyszącej i Turniej Tenisa Stołowego

Poznań 08-09.04.2016r.

W sobotę 9 kwietnia na terenach rekreacyjnych wokół Malty w Poznaniu odbył się już XIX Bieg Przełajowy Niesłyszących organizowany przez OSW i UMKSN z Poznania. W zawodach wzięli  udział młodzi sportowcy  z ośrodków dla niesłyszących