Obchody 700-lecia Sławna

Z okazji 700-lecia nadania praw miejskich miastu Sławno, zwracamy się do Szanownych rycerzy, bakałarzy, włościan i mieszczan!

W POCHODZIE DO ŚWIETNOŚCI GRODU SŁAWNO

uczestniczyli rycerze szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej, technikum oraz szkoły przysposabiającej do pracy zgromadzeni w kole historycznym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno– Wychowawczym dla