BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY

W czwartek 18 września uczniowie klas młodszych szkoły podstawowej oraz przedszkolaki  spotkały się z przedstawicielem sławieńskiej policji. Podczas zajęć na dziedzińcu Ośrodka

zostały im przypomniane zasady ruchu drogowego, sposoby poprawnego zachowania się pieszego w ruchu ulicznym, obowiązków i przywilejów ucznia, a także zasad postępowania podczas spotkania z osobami

Spotkanie z policjantem

  •     W środę, 8 czerwca 2016 r. uczniowie gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej, technikum i szkoły przysposabiającej do pracy w naszym Ośrodku spotkali się z przedstawicielem policji sławieńskiej.

    Celem wspólnych zajęć było przypomnienie zasad bezpiecznego wypoczynku letniego,  a także zasad postępowania podczas spotkania z obcymi