Wojewódzki Konkurs Matematyczno -Przyrodniczy

7 kwietnia Wiktor, Paweł i Mateusz uczestniczyli w „Wojewódzkich potyczkach matematyczno – przyrodniczych”. Konkurs zorganizowano w Zespole Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima w Stargardzie. Miał on na celu:

– rozwijanie zainteresowań matematycznych i przyrodniczych,

– rozbudzanie myślenia logicznego,

– doskonalenie umiejętności wykorzystywania wiedzy w praktyce,

– kształcenie umiejętności współdziałania