Organizacja zajęć – od 18.01.2021r.

W związku z nowelizacją ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI I NAUKI zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r.

NOCOWANIE W SZKOLE

NOCOWANIE W SZKOLE

NOCOWANIE W SZKOLE

        Uczniowie klas Va i VIIa, pierwszy raz w historii SOSW, nocowali na terenie szkoły. To niezwykłe i bardzo ekscytujące wydarzenie odbyło się w nocy z 20 na 21 lutego 2018 roku.

Dzieci  integrowały się podczas wspólnych zabaw i rozmów.