Ogólnopolski Konkurs Matematyczny w Warszawie

W dniach 2-4 czerwca 2017r Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących nr 15 w Warszawie był organizatorem XL Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego dla Niesłyszących i Słabosłyszących Uczniów Szkół Gimnazjalnych.

W konkursie wzięli udział uczniowie z 11 ośrodków z całej Polski. Z zadaniami konkursowymi uczniowie zmagali się w sobotę