Apel Wielkanocny

Apel Wielkanocny

Apel Wielkanocny

       Wielkanoc to najważniejsze święto w naszej chrześcijańskiej tradycji. W czasach, gdy człowiek skłonny jest skupiać się raczej na zewnętrznej oprawie tych świąt, warto zwrócić swoje myśli ku temu,  co w nich najistotniejsze i zachęcić wszystkich do refleksji nad męką, śmiercią Chrystusa i nad triumfem Zmartwychwstania.

Uczniowie

Apel wielkanocny

11 kwietnia w naszym Ośrodku odbył się apel wielkanocny.

Chrystus zwycięża zło i śmierć! To radosne orędzie rozbrzmiewa w tych dniach w sercu Kościoła. Zwyciężywszy śmierć, Chrystus obdarza nieskończonym życiem tych, którzy Go przyjmują i wierzą w Niego. Jego śmierć i zmartwychwstanie stanowią zatem fundament wiary Kościoła.

Św. Jan Paweł