Gdynia „na słodko”

Gdynia „na słodko”

Dnia 13 czerwca 2018 r. na wycieczkę do Gdyni wyjechali uczniowie klasy II a ZSZ wraz z opiekunami p. Beatą Kobalczyk i p. Anną Małachowską.

Na początku uczniowie odwiedzili jedną z najstarszych cukierni w Gdyni „Delicje” działającą od 1979 roku. Właścicielem jest p. Jan Czyżewski, który przyjął uczniów, opowiedział o swojej pracy zawodowej oraz pokazał,

Wycieczka zawodoznawcza do piekarni

Wycieczka zawodoznawcza do piekarni

W środę 18 kwietnia  uczniowie ze szkoły zawodowej uczestniczyli w wycieczce zawodoznawczej do piekarni Państwa Jakubowskich w Sławnie. Uczniowie zostali zapoznani ze specyfiką zawodu piekarza, linią technologiczną oraz sprzętem produkcyjnym. Zagadnienia te realizowane są w ramach przedmiotów zawodowych w szkole . Pobyt w piekarni był dla młodzieży cennym doświadczeniem