WSPARCIE FINANSOWE PFRON

WSPARCIE FINANSOWE PFRON

Kto może otrzymać wsparcie finansowe PFRON dla uczestników zawieszonych zajęć rehabilitacyjnych i aktywizacyjnych?

 

Więcej informacji nt. wsparcia finansowego pod linkiem:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/kto-moze-otrzymac-wsparcie-finansowe-pfron-dla-uczestnikow-zawieszonych-zajec-rehabilitacyjnych/

 

 

 

 

 

 

 

WAŻNY KOMUNIKAT

WAŻNY KOMUNIKAT

Szanowni Rodzice

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sławnie zawiadamia, iż w porozumieniu i za zgodą Organu Prowadzącego działając na podstawie paragrafu 18 ust.2 Rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

ZAWIESZA ZAJĘCIA EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZE

W DNIACH 26