Wycieczka do Ugacia grupa I i II

Zielona Szkoła pod Bocianim Gniazdem”

9 marca obyła się internacka wycieczka edukacyjna do Zielonej Szkoły pod Bocianim Gniazdem w Ugaciu. Uczestniczyli w niej wychowankowie grupy I i II wraz z wychowawcami: J. Pilc, A. Iwat, L. Nowaczyk, D. Ożarowskim. Dzieci brały udział w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez pracownika Nadleśnictwa Bogdana