XXX Ogólnopolskie Zawody Matematyczne

Dzień dobry!

Pragnę Państwa poinformować, że XXX Ogólnopolskie Zawody Matematyczne dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Sławnie nie odbędą się w wyznaczonym terminie z wiadomych powodów.

Zostaną  przeprowadzone w terminie późniejszym. Prosimy o pomoc we wskazaniu dogodnego terminu.

Serdecznie pozdrawiamy życząc nam wszystkim zdrowia.

Joanna Staśkiewicz i Zenona Glanc

KARTA ZGŁOSZENIA

Regulamin XXX Ogólnopolskich Zawodów Matematycznych

ZAKRES MATERIAŁU DLA BSI 2020

ZAKRES MATERIAŁU DLA LICEUM I TECHNIKUM 2020

Zgoda na przetwarzanie wizerunku ucznia