Realizacja programu czytelniczego „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury” – przedszkole.

Realizacja programu czytelniczego „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury” – przedszkole.

W roku szkolnym 2020/2021 nasze Przedszkole po raz kolejny przystąpiło do realizacji projektu: „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”, organizowanym przez wydawnictwo MAC. Realizacja tego projektu posłuży przede wszystkim rozwojowi czytelnictwa u dzieci, ale także rozwijaniu kompetencji kluczowych dzieci. Kompetencje kluczowe rozwija się bowiem w perspektywie uczenia

Organizacja zajęć – od 18.01.2021r.

W związku z nowelizacją ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI I NAUKI zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r.

WAŻNA INFORMACJA 06.11.2020 r.

WAŻNA INFORMACJA 06.11.2020 r.

Dyrekcja Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sławnie informuje, że zgodnie z nowelizacją rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 do 29 listopada 2020r. przedłuża się naukę zdalną