Oświadczenie o dostępności i zgodności z WCAG.

To jest oficjalne oświadczenie o dostępności strony oswslawno.com

Wiele się mówi o jakości, a w szczególności o zasadach dostępności i użyteczności stron internetowych. Moim celem było udostępnienie tej strony w taki sposób, aby była ona dostępna dla szerokiego grona osób, które posiadają różne systemy operacyjne, różnego rodzaju przeglądarki internetowe oraz predyspozycje fizyczne.

Strona wyświetla się poprawnie na wszystkich nowoczesnych przeglądarkach. Poprawność jej wyświetlania została sprawdzona na najnowszych ich wersjach, jak również na wielu starszych.

Strona zbudowana jest w oparciu o Responsive Web Design, dzięki czemu można ją oglądać na większości urządzeń małoekranowych.

Została również zoptymalizowana by wczytywać się możliwie jak najszybciej, co także można zweryfikować na stronach

Deklaracja zgodności ze standardami i bezpieczeństwem

Strona jest napisana poprawnie w języku HTML5. Arkusze styli są zgodne ze specyfikacją CSS3 i poprawnie przechodzą testy walidacji.

Jest w dużym stopniu zgodna z normą WCAG 2.0 w stopniu podwójnego A. Jest to międzynarodowy standard ISO/IEC 40500:2012 tworzenia dostępnych stron internetowych.

Strona została poprawnie oceniona w kilku narzędziach walidujących.

Oczywiście w większości są to testy automatyczne, co zawsze daje przybliżoną ocenę. Wiele elementów związanych z dostępnością może być zmierzonych, ale wielu po prostu zmierzyć się nie da w szczególności automatem. Osobiście uważamy, że większość jeśli nie wszystkie z wytycznych dotyczących dostępności stron www zostały zaimplementowane na poziomie A, w dużym stopniu na poziomie AA oraz częściowo na poziomie AAA.

Strona została poprawnie oceniona pod względem użycia bezpiecznych kolorów i zachowania odpowiedniego kontrastu narzędziem Color Contrast Analyser

Strona nie zawiera złośliwego kodu i niebezpiecznego oprogramowania.

Wszystkie obrazki na stronie posiadają atrybut ALT, dzięki którym użytkownik po wyłączeniu obsługi obrazów w przeglądarce lub użyciu przeglądarki tekstowej, będzie wiedział co oznaczają.

Każda strona oraz link posiada unikalny tytuł znacznik TITLE, który opisuje jego znaczenie.

Jest możliwe przejście bezpośrednio do treści dokumentu z pominięciem nawigacji.

Na stronie zamieszczono mechanizm zmiany rozmiaru czcionki, dzięki któremu użytkownik może powiększyć lub zmniejszyć tekst na stronie.

Pomimo, że strona spełnia wymagania normy WCAG odnośnie kontrastu, to mimo wszystko znajduje się na niej możliwość zmiany tła i kolorystyki.