Internat

Internat

  • obejmuje opieką dzieci i młodzież spoza Sławna
  • pracuje od poniedziałku do piątku
  • grupy liczą od 6 do 9 wychowanków
  • w pokojach mieszka od 3 do 5 osób
  • w czasie wolnym oferujemy m.in. zajęcia w kołach zainteresowań: garncarskim, witrażowym, teatralnym, sportowym (sekcja piłki nożnej, tenisa stołowego, lekkoatletyki oraz warcabowa)