Technikum

Technikum

  • kształci młodzież z wadą słuchu w zawodzie Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych
  • do technikum przyjmowani są uczniowie, którzy ukończyli gimnazjum lub zasadniczą szkołę zawodową.