Wczesne Wspomaganie

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

  • przygotowujemy opinię specjalistycznego zespołu oraz Indywidualny Program Pracy
  • prowadzimy zajęcia dla dzieci: integracja sensoryczna, logopedia, zajęcia edukacyjne
  • organizujemy raz w tygodniu zajęcia grupowe „Metodą dobrego startu”, „Metodą ruchu rozwijającego” Weroniki Sherborne oraz „Metodą S. Ch. Knillów”
  • udzielamy wsparcia psychologicznego rodzicom i dzieciom.

Autor i administrator witryny: Sławomir Żydowski Pomoc Komputerowa Sławno tel. 515555006