„Higiena naszą tarczą obronną” – kl.1-3SP

„Higiena naszą tarczą obronną” – kl.1-3SP

Najmłodsi uczniowie naszej szkoły rozpoczęli realizację programu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie „Higiena naszą tarczą obronną”.

 Celem głównym  programu jest osiągnięcie znaczącej poprawy zachowań higienicznych wśród najmłodszych uczniów szkół podstawowych w obszarze profilaktyki chorób zakaźnych.

Cele szczegółowe to:

  • Wzbogacenie wiedzy dzieci z dziedziny zdrowia.
  • Wykształcenie postaw prozdrowotnych w kontekście profilaktyki chorób zakaźnych.
  • Przyswojenie i wdrożenie prawidłowych przyzwyczajeń i nawyków higieniczno- zdrowotnych.

W czasie pierwszych zajęć pt “Higiena osobista” uczniowie dowiedzieli się, bądź utrwalili wiedzę na temat tego: co składa się na higienę, jak prawidłowo dbać o higienę oraz o tym, iż aktywność fizyczna jest również  elementem higieny zdrowia.