Poznajemy zawód piekarza – 2.12.2020r.

Poznajemy zawód piekarza – 2.12.2020r.

2 grudnia w ramach innowacji pedagogicznej ,,Poznajemy zawody” klasy I-IIISP, miały spotkanie z nauczycielkami szkoły branżowej, na którym poznały zawód piekarza. Panie przedstawiły i omówiły prezentację multimedialną. Na podstawie prezentacji dzieci wzbogaciły swoją wiedzę na temat pracy piekarza, poszerzyły słownictwo o takie wyrażenia jak: pieczywo, chleb

Poznajemy zawód strażaka – 22.10.2020r.

Poznajemy zawód strażaka – 22.10.2020r.

Dnia 22 października w ramach realizacji innowacji pedagogicznej ,,Poznajemy zawody i miejsca pracy” w klasach I-IIISP odbyły się zajęcia dydaktyczne mające na celu:

– zgromadzenie i wzbogacenie wiedzy na temat pracy zawodowej strażaka;

– rozbudzenie ambicji i pracowitości;

– zwrócenie uwagi na bardzo duże zaufanie społeczne tego