Realizacja programu czytelniczego „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury” – przedszkole.

Realizacja programu czytelniczego „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury” – przedszkole.

W roku szkolnym 2020/2021 nasze Przedszkole po raz kolejny przystąpiło do realizacji projektu: „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”, organizowanym przez wydawnictwo MAC. Realizacja tego projektu posłuży przede wszystkim rozwojowi czytelnictwa u dzieci, ale także rozwijaniu kompetencji kluczowych dzieci. Kompetencje kluczowe rozwija się bowiem w perspektywie uczenia się przez całe życie, a udział w zmisiowanym projekcie bezdyskusyjnie temu służy.

W I semestrze w ramach projektu „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury” dzieci z naszego przedszkola uczestniczyły w następujących modułach:

1.”Dbamy o zdrowie z Małym Misiem” – Kształtowanie czynnych postaw wobec zdrowia i bezpieczeństwa poprzez propagowanie zdrowego stylu życia i tworzenie warunków do dokonywania wyborów sprzyjających zdrowiu.

2.”Mały Miś w świecie emocji”– Rozwijanie inteligencji emocjonalnej dzieci.